Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.

Slovo na úvod

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Srdečne Vás pozývame na odborné podujatie Akadémia Parkinson 2018, ktoré je už tretím pokračovaním kontinuálneho medicínskeho vzdelávania tohto typu.

Pri tvorbe programu sa nám znovu podarilo zaangažovať renomovaných odborníkov v príslušných oblastiach. Podujatie sme tematicky rozdelili do troch blokov.

Prvá časť bude venovaná aktuálnym diagnostickým kritériám Parkinsonovej choroby, genetickým a epigenetickým mechanizmom v jej patogenéze a perspektívam celulárnych terapií.

V druhej časti sa orientujeme na moderné trendy v diagnostike a terapii tohto komplexného ochorenia.

Tretí blok venujeme medziodborovému pohľadu na Parkinsonovu chorobu. Detailnejšie sa zameriame na špecifické problémy z pohľadu logopéda, psychiatra, kardiológa a gastroenterológa.

Odborné podujatie bude zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a budú mu pridelené CME kredity.

Tešíme sa na Vašu účasť!

S úctou za organizačný výbor
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Predseda Neurologického spolku Kramáre


Organizačný výbor podujatia